Metsainvestor Peeter – uskumatu sai tänavu teoks

Kui mul õnnestus kaks ja pool aastat tagasi osta 3000 euro eest poolteist hektari suurune metsamaa kinnistu, oli mul tookord selge teadmine, et rahavoog sellest investeeringust niipea plussi ei jõua. Kui nüüd see juhtus. Millisel moel ehk mis juhtus 2022. aastal?

Kui ma 2020. aasta kevadel kinnistu ostsin, siis valdasid mind kahetised tunded – ühtepidi oli hea meel, kuid keskmise palga saajana värises mul ka veidi süda, sest 3000 eurot polnud minu jaoks väike raha. Ja panna nüüd see läbiraiutud metsamaa alla seisma ….

Kuid juba järgmised kuud näitasid otsuse õigust. Kõigepealt alustasin kinnistu hooldamist, ostes Metsaühistu vahendusel sisse metsauuendustööd ja saadud toetused aitasid katta ka osa nendest kuludest.

Aasta algas hooldusraiega

Läbimurre saabus tänavu suvel. Mullu sügisel taotlesin 0,73 ha suurusele eraldisele läbi Metsaühistu hooldusraie toetust, mille suurus oli 159 eurot/ha, et välja raiuda 20-aastases kaasikus pihlakas, haab ja lepp. Käesoleva aasta märtsi alguses saabus taotlusele positiivne vastus ja ma ostsin oma hea partneri Metsaühistu vahendusel hooldusraie teenuse sisse. See läks mulle maksma 245 eurot, millest toetus kattis 116 eurot. Tõsi küll, sellest läks maha tulumaks, kuid septembris laekus minu arvele juba 93 eurot.

Kuid see pole veel kõik, nagu öeldakse telereklaamis. Mul on olnud kinnistu ostmisest saati plaanis piirikraavi puhastus ja ka seal tuli maha võtta mõned puud. Kuna esmapilgul tundus, et kogus pole suur, siis olin lükanud tööd edasi, kuna sellise väikese koguse jaoks pole mõtet ju tehnikat kohale tuua. Kuid räägi inimestega! Selgus, et ka mu naabril oli plaanis raietööd ja kuna ka tema on Metsaühistu liige, siis saime kenasti koopereeruda. Alati tasub ka suhelda Metsaühistuga, sest ühistu teab, kes kuskil töid korraldab.

Selgus, et mõned kuused, pisut kaske ja enamuses vana haaba andsid kokku ühtekokku 65 tm metsamaterjali, mis kõlbas valdavalt küll lehtpuukütteks, kuid millest ma teenisin sellegipoolest 2974 eurot. Lisaks sellele lasin vedada naabri kinnistule ka raidmed, et lasta need koos hakkida. Augusti lõpus, kui vili oli koristatud ja ilmad veel kuivad, hakkisime ühistu abil raidmed, millest sai ühtekokku 28 tm raidmeid ja pärast kulude maha arvamist sain raidmete müügist 1302 eurot.

Seega teenisin metsamaterjali ja raidmete müügist ühtekokku 4276 eurot ja uskumatu saigi teoks – investeering tasus ennast ära juba kahe aastaga. Tõsi küll, kui ma kahe aasta tulud-kulud kokku lõin, olin veel sajakonna euroga miinuses, kuid sisuliselt olen ma jõudnud nulli. Loomulikult olid siinkohal abiks anomaalselt kõrged kokkuostuhinnad, mis väga soosisid metsaomanikke. Hüppeliselt on tõusnud ka minu kinnistu turuväärtus nii metsamaa hinnakasvu taustal kui põhjusel, et tegemist pole lihtsalt enam läbiraitud kinnistuga, vaid kenasti hooldatud metsamaaga. Moel või teisel näitab seda ka metsa maamaksuhind, kui 2001. aastal oli maa maksustamishind 420 eurot, siis tänavu läbiviidud hindamise alusel juba 2861 eurot.

Ühistu on igati abiks

Olgem ausad, kui ma kaks aastat tagasi kinnistu ostsin, polnud ma valmis selleks, et investeering juba mõne aastaga ära tasub. Ilmselgelt toetas seda kaks olulist faktorit – tänavused puiduhinnad, mis olid erakordselt metsaomaniku soosivad. Teisalt oli väga abiks Metsaühistu, mille liige ma olen ja mille toel olen ma teinud kõik vajaminevad tööd metsas. Kuid nagu ma ütlesin, nii nagu minu naaber on Metaühistu liige, nii kuuluvad naabruses Metsaühistusse veel kümmekond metsaomaniku, kes tellivad tööd läbi ühistu. Mis puutub aga piirikraavi, siis kavandame naabriga selle uuendamist.

Möödunud kevadel istutasin 0,79 ha suurusele eraldisele 1200 ilusat kolmeaastast kuusetaime. Kuid paraku osa taimi hukkus. Oma osa võtsid 2020/2021 talvel kultuurist ulukid, sest ma loobusin eelmisel sügisel mõttest neid Tricoga pritsida. Samuti olid erakordselt kuivad nii mullune kui tänavune suvi, mistõttu samuti taimi hukkus. Seetõttu istutasin tänavu täienduseks 500 kuusetaime, mida oli eelnevalt Tricoga töödeldud. Ühtekokku läks see mulle maksma 289 eurot ja nüüd on põnev vaadata, kas osaline pritsimine aitab või tuleb tulevikus tõrjet teha ikkagi ülepinnaliselt.

Septembri teises pooles tellisin eelmainitud kuusekultuurile ühistu vahendusel ka kultuurihoolduse. See läks mulle maksma 199 eurot (252 eurot/ha). Esitasin selle osaliseks kompenseerimiseks toetuse taotluse ja lootus on saada järgmisel aastal selle töö eest 76 eurot kultuurihoolduse toetust.

Sellel aastal on mul seega metsatöödega kõik ja ma olen lõppeva aastaga rahul. Väga.

Enam kui 6600 erametsaomanikku ühendav Metsaühistu alustas 2020. aasta suvel projektiga Metsainvestor Peeter. Eesmärk on anda näpunäiteid, millised võimalused on metsa investeerida ja milliseid töid tuleb metsaomanikul teha. Samuti on soov näidata, kui suur vastutus on metsaomanikul, kes hingega oma metsa eest hoolt kannab.

Investeeringu tulud/kulud

2020 kulud:

Kinnistu ost 3000 €
Võsa raie 152 €
Maapinna ettevalmistus 134 €
Metsamajanduskava tellimine 25 €

2021 kulud

Maamaks 10 €
Metsauuendus 590 €
Kultuurihooldus 208 €

2022 kulud

Maamaks 10 €
Hooldusraie 245 €
Kuusekultuuri täiendus 289 €
Kultuurihooldus 199 €

Kulud kokku: 4862 €

2020 tulud

Uuendustoetus maapinna mineraliseerimisele 76 €

2021 tulud

Metsa inventeerimise toetus 15 €
Metsauuendustoetus 316 €

2022 tulud

Metsamaterjali müük 4276 €
Kultuurihoolduse toetus 93 €

Tulud kokku: 4776

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.